Słowo Roku 2023. Podano wyniki

2024-01-04 12:30
Młodzieżowe Słowo Roku 2022: Jaki wyraz zwyciężył?
Autor: pixabay.com Młodzieżowe Słowo Roku 2022: Jaki wyraz zwyciężył?

Decyzją kapituły "sztuczna inteligencja" została Słowem Roku 2023. Z kolei w głosowaniu internatów zwyciężyło słowo "wybory". Konkurs został organizowany przez Uniwersytet Warszawski po raz trzynasty.

Jak podaje PAP, decyzją kapituły słowem roku 2023 r. została "sztuczna inteligencja". Na drugim miejscu znalazły się "wybory", zaś trzecie miejsce ex aequo zajęły słowa "inflacja" oraz "posłanka".

Z kolei w plebiscycie internautów zwyciężyło słowo "wybory". Drugie miejsce zajęła "sztuczna inteligencja", zaś na trzecim znalazła się "inflacja".

- czytamy.

Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk zwrócił uwagę, że określenie "sztuczny" ma we współczesnej polszczyźnie umniejszające znaczenie.

"Jeszcze w XIX wieku łączyliśmy słowo "sztuczny" ze sztuką. +Sztuczne+ uderzenie np. Jankiela czy sztucznie gotowany rosół staropolski u Mickiewicza to były rzeczy dobre, bo zgodne z regułami sztuki. Później "sztuczny" zaczął oznaczać to, co dziś, czyli to, co nie jest naturalne" -