Świadczenia 300 Plus będą wypłacane nawet w grudniu? ZUS na spore opóźnienia

2022-10-18 10:58
Pieniądze
Autor: pixabay.com Czternasta emerytura. Co dalej ze świadczeniem? Prezes PiS wypowiedział się jasno

Program ZUS Dobry Start to coroczne wsparcie dla rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły. Okazuje się jednak, że rodzicie mają dość poważny problem z tym świadczeniem. Rok szkolny już dawno się rozpoczął, a wyprawki szkolnej nie otrzymało tysiące uczniów.

Program ZUS Dobry Start to coroczne wsparcie dla rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły. Raz w roku można złożyć wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych o wypłatę 300 plus na wyprawkę dla każdego dziecka, które posiada status ucznia. Dodatkowe pieniądze można otrzymać bez względu na dochód rodziny.Kiedy ZUS przyznaje świadczenie 300 plus?

Program przewiduje wsparcie dla opiekunów ucznia:

 • w wieku do 20 lat
 • w wieku do 24 lat, jeżeli dziecko posiada pewien stopień niepełnosprawności

Pieniądze z programu Dobry Start ZUS wypłacane są na rachunek bankowy, który wskazuje się we wniosku. Kwota świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest całkowicie zwolniona z podatku. 300 plus nie może podlegać również egzekucji komorniczej. Oznacza to, że pełna kwota zasiłku 300+ może zostać przeznaczona na rozwój ucznia.

Kto może otrzymać z ZUS 300 plus?

Świadczenie 300 plus może być wypłacone:

 • Rodzicom
 • Jeżeli uczeń jest wychowywany przez dwójkę rodziców, wniosek powinien być złożony przez jednego z nich. W przypadku gdy złożono dwa wnioski, pieniądze zostaną wypłacone temu rodzicowi, który złożył wniosek jako pierwszy.
 • W przypadku gdy uczeń wychowuje się z jednym z rodziców, dokument składa ten opiekun, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek złoży drugi rodzic, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali kto sprawuje opiekę i przeleje pieniądze temu rodzicowi, który opiekuje się uczniem.
 • Jeżeli dziecko jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców, pieniądze zostaną wypłacone każdemu z nich w wysokości 150 zł. Wiąże się to z koniecznością złożenia dwóch wniosków.
 • Faktycznym opiekunom dziecka, czyli osobom które opiekują się dzieckiem i złożyły do sądu wniosek o adopcję
 • Prawnym opiekunom ucznia, czyli osobom którym sąd przyznał opiekę nad dzieckiem
 • Osobom uczącym się, czyli pełnoletnim uczniom którzy nie są na utrzymaniu rodziców
 • Osobom usamodzielnianym, czyli takim które opuszczają rodzinę zastępczą, dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą
 • Rodzinom zastępczym
 • Osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka
 • Dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • Dyrektorom regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

Zgodnie z prawem, ZUS ma 2 miesiące na wypłatę świadczenia od momentu złożenia wniosku 300 Plus. Okazuje się jednak, że wypłata może się opóźnić do listopada a może nawet do grudnia. Sytuację Pani Anny opisali reporterzy Radia Eska. 

ZUS informuje, że w województwie śląskim wypłacił już blisko 150 mln zł na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Świadczenie trafiło do 498 tys. dzieci. W całym kraju wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono już dla ponad 4,6 mln dzieci, kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,3 mld zł.

Błędy we wnioskach 300 Plus wydłużają procedurę.

Wnioski o 300 plus składamy elektronicznie, system prowadzi nas krok po kroku co należy wpisać, ale czasami zdarzają się błędy, jak chociażby pomyłka cyfry w PESELU, czy w podanym koncie bankowym, czasami rodzice składają kilka wniosków na to samo dziecko, po zapomnieli, że wcześniej złożyli. Niestety, jakakolwiek nieprawidłowość we wniosku o świadczenie 300 plus wymaga dodatkowej weryfikacji i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z klientem, co to wydłuża czas rozpatrzenia wniosku

– tłumaczy rzeczniczka ZUS.