Tomasz Siemoniak w Sednie Sprawy: Wojna? "Trzeba zawsze zakładać najgorszy scenariusz"

2022-01-25 11:25
Tomasz Siemoniak w Sednie Sprawy: Wojna? Trzeba zawsze zakładać najgorszy scenariusz
Autor: youtube.com

We wtorkowym Sednie Sprawy (25 stycznia) wiceprzewodniczący PO w rozmowie z Jackiem Prusinowskim dyskutował na temat obecnej sytuacji w Europie. Zdaniem wiceprzewodniczącego PO to ciągle od Stanów Zjednoczonych zależy w największym stopniu bezpieczeństwo naszego regionu. Polecamy dzisiejsze Sedno Sprawy.

"Będzie wojna?" - takimi słowami rozpoczęło się wtorkowe (25 stycznia) Sedno Sprawy. Tomasz Siemoniak odpowiedział, że na pewno jest wiele przesłanek, które świadczę o tym, że do konfliktów może dojść. 

Rosja przy granicy zmobilizowała bardzo duże siły. Stany Zjednoczone, które liderują w NATO, na podstawie własnych informacji wywiadowczych sytuację oceniają bardzo poważnie. Więc do póki wojna nie wybuchła, i oby nigdy nie wybuchła, można mówić, że są jeszcze różne indywidualności. 

Zdaniem byłego Ministra Obrony Narodowej, ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo powinni zawsze zakładać najgorszy scenariusz.

Nigdy nie miałem żadnych wątpliwości, że nasze bezpieczeństwo zależy od gwarancji USA. W odróżnieniu od tego kryzysu z 2014 roku, tu rola Stanów Zjednoczonych jest bardzo duża

- komentował gość.