Urlop rodzicielski 2023. Zmiany w przepisach. Co czeka rodziców w tym roku?

2023-02-03 14:38
Rodzice drżą o życie swoich dzieci. W Matce Polce odwoływane są operacje serca. Powód?
Autor: pixabay.com, CC0 fot. jarmoluk /zdjęcie ilustracyjne

Trwają prace nad unijną dyrektywą work-life balance. Co tutaj się zmieni? Jak będzie wyglądał Urlop rodzicielski 2023? Więcej w poniższym artykule.

Rada Ministrów przyjęła w styczniu projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający zmiany m.in. w urlopach rodzicielskich. 

To dobre propozycje dla polskich pracowników, gospodarki i rynku pracy

- podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską.

Urlop rodzicielski. Ile trwa obecnie?

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski jest ustalony jako maksymalny i wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

 Urlop rodzicielski może być wykorzystany:

  • w całości przez jednego z pracowników – rodziców,
  • równocześnie przez oboje pracowników – rodziców, z tym że wówczas okresy korzystania z tego urlopu przez pracownicę i pracownika – ojca sumują się i nie mogą przekroczyć przy jednym dziecku 32 tygodni a przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka 34 tygodni,
  • na zmianę przez oboje rodziców, którzy podzielą między siebie wymiar 32 tygodni

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Jak czytamy na gov.pl, pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku tym pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Po zastosowaniu proporcjonalnego wydłużenia maksymalny wymiar urlopu nie może jednak przekraczać:

  • 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,
  • 68 tygodni – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci lub równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.