Ustawa o dopłacie do źródeł ciepła innych niż węgiel. Czy Polacy otrzymają dodatkowe pieniądze?

2022-09-20 13:23 Róża Perszon
Pieniądze z 500 plus pomogą dostać kredyt? Wliczają się do zdolności kredytowej!
Autor: pixabay.com Pieniądze z 500 plus pomogą dostać kredyt? Wliczają się do zdolności kredytowej!

W Dzienniku Ustaw została opublikowana w poniedziałek ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Kiedy wejdzie w życie?

Nowe przepisy w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła — tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą — na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Takie rozwiązanie oznacza, jak podkreśla Businessinsider.com, że maksymalna skala podwyżki cen w stosunku do tego roku może wynieść 42 proc.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Jak podkreśla PAP, dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy — 2 tys. zł. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu — wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.