Wezwania do wojska 2022. Wielu będzie musiało wziąć bezpłatny urlop w pracy

2022-12-11 22:43
Wojsko wysyła cywilom wezwania na obowiązkowe ćwiczenia
Autor: pixabay.com

Polskie Wojsko ma w 2023 r. plan wielkich obowiązkowych ćwiczeń. Dotyczy to nawet 200 tys. rezerwistów. Osoby, które będą unikały stawienia się w jednostce mogą zostać ukarane.

Projekt rozporządzenia MON przewiduje, że w 2023 roku blisko 17 128 osób, może zostać powołanych do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia.

Ustawa o obronie ojczyzny jasno przedstawia różnice między aktywną służbą wojskową a służbę w rezerwie. Ta druga ma na celu zapewnienie właściwych potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych i można ją podzielić na:

  • aktywną rezerwę,
  • pasywną rezerwę.

Do pierwszej należą wszyscy, którzy wyrazili chęć i sami zgłosili się do aktywnej rezerwy (i nie ukończyły 55. roku życia). Do drugiej kategorii należą wszyscy pozostali. 

Ćwiczenia w jednostkach wojskowych są obowiązkowe. Ich unikanie lub niestawienie się do jednostki we wskazanym czasie podlega grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności. Co z pracą zawodową tych osób? Wielu z nich będzie musiało na ten okres wziąć bezpłatny urlop w pracy.