Wniosek o 500 plus. Terminy w 2023 roku. Kiedy złożyć wniosek?

2023-02-10 14:51
Dziecko w oknie życia w Bydgoszczy
Autor: RitaE/CC0/pixabay.com

Kiedy złożyć wniosek o 500 plus na 2023? Jest kilka ważnych terminów, o których trzeba pamiętać.

Kiedy złożyć wniosek o 500 plus na 2023?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, że od 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Im szybciej wnioskodawca prześle dokument do ZUS, tym szybciej może liczyć na przekazanie należnych środków. Warto pamiętać, że zbyt wczesne wysłanie dokumentu do ZUS może skutkować zwłoką w jego rozpatrywaniu. Poprawnie uzupełnione wnioski przesłane w terminie zostaną zweryfikowane automatycznie. 

Jak złożyć wniosek o 500 plus 2023?

Obecnie ubiegając się o 500 plus wniosek może zostać złożony wyłącznie drogą elektroniczną. Istnieje jednak możliwość wykorzystania wielu kanałów komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Aby złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, należy wykorzystać:

  • Platformę Usług Elektronicznych,
  • aplikację mobilną mZUS (dla rodziców i opiekunów),
  • portal Emp@tia (dla rodziców i opiekunów, jeżeli posiadają numer PESEL),
  • bankowość elektroniczną, jeżeli bank oferuje taką usługę.

Kto może się ubiegać o 500 plus?

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Środki przyznawane są niezależnie od osiąganych dochodów. Dokument o przyznanie świadczenia mogą złożyć:

  • rodzice dziecka,
  • opiekunowie faktyczni,
  • opiekunowie prawni, 
  • dyrektorzy domów pomocy społecznej,
  • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Wniosek mogą złożyć wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Polski, w tym obywatele UE/EFTA i cudzoziemcy będący w stanie potwierdzić legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. W ich przypadku konieczne będzie jednak złożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających legalność pobytu.