Wybory Samorządowe 2024. Jak będzie wyglądał kalendarz wyborczy?

2024-02-01 12:06
wybory
Autor: pixabay.com

Wybory Samorządowe 2024 coraz bliżej. Już w kwietniu 2024 r. ponownie Polacy ruszą do urn wyborczych. Kiedy dokładnie odbędą się wybory? Poniżej znajdziecie cały terminarz wyborów samorządowych.

W niedzielę 7 kwietnia 2024 odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Wyborcy przy urnach zagłosują na kandydatów na członków organów samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jak ustalana jest data wyborów samorządowych? Zgodnie z Konstytucją RP głosowanie musi zostać wyznaczone na "dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu."

Druga tura wyborów zaplanowana jest na 21 kwietnia 2024 r. To nie koniec jednak na podejmowanie decyzji. Już 9 czerwca 2024 w naszym kraju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Jak przestawia się kalendarz wyborczy? Następująco: 

 • do dnia 12 lutego 2024 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.
 • do dnia 22 lutego 2024 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
 • do dnia 27 lutego 2024 r. powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.
 • do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16:00 utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.
 • do dnia 8 marca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 • do dnia 13 marca 2024 r. przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.
 • do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 • do dnia 15 marca 2024 r. przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.
 • do dnia 18 marca 2024 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych.
 • do dnia 25 marca 2024 r. podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
 • do dnia 28 marca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.
 • do dnia 29 marca 2024 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
 • do dnia 4 kwietnia 2024 r. poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.
 • w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej.
 • w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00 głosowanie.