Wypadek przy pracy? Od kwietnia nowe stawki odszkodowania

2024-03-01 12:45
Praca
Autor: pixabay.com Praca

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, od 1 kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w wysokości 1431 zł.

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. 

Od 1 431 do 25 tys. zł 

Jednorazowa kwota odszkodowania tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie wynosiła 1 431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania wyniesie 25 044 zł. 

Odszkodowanie dla członków rodzin 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jednorazowe odszkodowanie przysługuje też członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego. 

W przypadku śmierci ubezpieczonego wysokość odszkodowania wypłacanego rodzinie wynosi od 25 044 zł do 128 799 zł. Wysokość odszkodowania uzależniona jest m.in. od stopnia pokrewieństwa i liczby uposażonych.