Zmiana umowy o transporcie drogowym między Ukrainą a UE? Jest zgoda

2024-06-23 17:55
droga
Autor: pixabay.com

Dzięki działaniom resortu infrastruktury i strony polskiej, Rada Unii Europejskiej zatwierdziła 20 czerwca 2024 r. decyzję ws. podpisania i tymczasowego stosowania zmienionej Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

Jak podaje gov.pl, jest to wynik wielomiesięcznych negocjacji prowadzonych pomiędzy Ukrainą a Komisją Europejską, która reprezentowała Unię Europejską w ramach mandatu udzielonego jej przez Radę.

Warto podkreślić, że nasze konsekwentne i trwające od końca ubiegłego roku działania doprowadziły do zmiany Umowy w sprawie transportu drogowego towarów, zawartej pomiędzy UE a Ukrainą

— powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Do treści Umowy, negatywnie wpływającej na polską branżę transportową została wprowadzona większość istotnych postulatów Polski, które zostały przygotowane we współpracy i z uwzględnieniem oczekiwań polskich przewoźników drogowych. Jest to rezultat wielomiesięcznych intensywnych działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dzięki nim do Umowy wprowadzono m.in. możliwość zawieszenia jej stosowania w przypadku zaistnienia poważnych zakłóceń na rynku transportu drogowego, znacząco wzmocniono mechanizmy kontrolne mające na celu eliminowanie nielegalnych przewozów, a także wprowadzono przepisy obligujące kierowców do posiadania wymaganych dokumentów oraz oznakowania pojazdu, co usprawni procesy kontrolne i wzmocni egzekucję stosowania przepisów umowy.

Wprowadzenie zmian do Umowy o transporcie drogowym pomiędzy UE a Ukrainą jest potwierdzeniem tego, że Ministerstwo Infrastruktury zrealizowało cel, do jakiego zobowiązało się pół roku temu wobec protestujących przewoźników. Na skutek naszych wspólnych, intensywnych działań, a w szczególności niezliczonych rozmów odbytych zarówno z Komisją Europejską, jak i innymi państwami członkowskimi, do Umowy wprowadzono szereg ważnych zmian. Mam nadzieję, że przyczynią się one do przywrócenia równowagi na rynku przewozów towarów między Unią Europejską a Ukrainą. Będziemy nadal dokładnie analizować sytuację na rynku transportu drogowego, a w razie konieczności wykorzystamy instrumenty ochronne wprowadzone do zmienionej Umowy

— powiedział minister Dariusz Klimczak.