Nowy biskup grekokatolicki w Polsce. Papież mianował nim proboszcza z Wałcza.

25-11-2020

Papież Franciszek mianował biskupem ks. Arkadiusza Trochanowskiego, proboszcza parafii greckokatolickiej w Wałczu. Trafi do nowo utworzonej eparchii olsztyńsko- gdańskiej.

Podziel się ze znajomymi
Ks. Arkadiusz Trochanowski, proboszcz parafii grekokatolickiej z Wałcza mianowany biskupem
Ks. Arkadiusz Trochanowski, proboszcz parafii grekokatolickiej z Wałcza mianowany biskupem | www.koszalin.gosc.pl
Papież Franciszek mianował biskupem ks. Arkadiusza Trochanowskiego, proboszcza parafii greckokatolickiej w Wałczu. Decyzję dziś o 12.00 ogłosiła Stolica Apostolska. 

Jako biskup obejmie nowo utworzoną eparchię olsztyńsko-gdańską kościoła greckokatolickiego w Polsce. Dotychczas w naszym kraju funkcjonowały dwie eparchie (diecezje) greckokatolickie: przemysko-warszawska i wrocławsko-gdańska. Po utworzeniu nowej - olsztyńsko-gdańskiej, dotychczasowa eparchia wrocławsko-gdańska otrzymuje nazwę wrocławsko-koszalińska.

Biskup nominat urodził się w Szprotawie. Ma 47 lat. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 lat temu. Probostwo w Wałczu objął rok po święceniach. Jednocześnie pełnił też obowiązki proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła w Szczecinku. Z racji tego, że wspólnota grekokatolicka nie miała jeszcze swojej świątyni, więc podobnie jak poprzednicy proboszcz dojeżdżał z Wałcza. Ks. Arkadiusz Trochanowski od 2010 roku nadzorował budowę cerkwi w Szczecinku. Konsekracja świątyni nastąpiła w 2015 roku.

Ks. Arkadiusz Trochanowski w latach 1994-2000 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000 r. we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej. W latach 2000-2001 pracował jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy. Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cerkiew greckokatolicka w Koszalinie pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie została podniesiona do rangi konkatedry.

Nie jest jeszcze znana data jego sakry biskupiej. Więcej na koszalin.gosc.pl.

alg
Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto