Inowrocław przystąpił do programu "Ciepłe Mieszkanie"

2022-11-24 7:26
Ciepłę Mieszkanie
Autor: Urząd Miasta w Inowrocławiu

To uzupełnienie programu „Czyste Powietrze”. Teraz miasto zbadana zainteresowanie wśród mieszkańców. Potem wystąpi o dofinansowanie.

Program „Ciepłe Mieszkanie” kierowany jest do osób, które są właścicielami lokali w budynkach wielorodzinnych. Chodzi o osoby, które chcą wymienić „kopciuchy” na efektywne źródła ciepła.To okazja na uzyskanie dofinansowania do takiej inwestycji.

32 osoby z Inowrocławia w deklaracji wstępnej, wyraziły chęć udziału w programie. Biorąc pod uwagę możliwość większego zainteresowania w momencie faktycznej realizacji - Miasto złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW na kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Są to środki do wykorzystania do końca 2025 roku.