Miasto planuje kolejne tereny pod inwestycje

2021-08-05 9:48
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Mowa o działkach na Czersku Polskim w Bydgoszczy. Urzędnicy przygotowują plan zagospodarowania przestrzennego na dawnych polach irygacyjnych. Projekt będzie dyskutowany z mieszkańcami.

Do 1 września projekt planu dla terenu Czersko-Polskie Mokra II będzie dostępny do publicznego wglądu. Oprócz tego na 17 sierpnia zaplanowana została publiczna dyskusja nad dokumentem. Plan zakłada, że tereny w rejonie ulic: Chemicznej i Mokrej zostaną przeznaczone pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługami. Funkcje te będą mogły występować samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach. Skorygowana zostanie też obsługa komunikacyjna. Zmiana planu powinna ułatwić zagospodarowanie kolejnych terenów po zrekultywowanych polach irygacyjnych. W poprzednich latach w tej części miasta powstały duże centra logistyczne. Ich gospodarczy rozwój intensywnie wspierały miejskie przedsięwzięcia. To między innymi: budowa nowej ulicy księdza Dachtery oraz remonty i modernizacje istniejących ulic: Chemicznej, Mokrej i Nowotoruńskiej. Oprócz tego Bydgoszcz rozbudowała sieć wodociągową i kanalizacyjną.