Nowy wykonawca fragmentu trasy S10 wybrany

2022-12-01 7:39
Droga szybkiego ruchu
Autor: fot. Florian Kurz/Pixabay

Konsorcjum Rubau Polska i Poltores zbuduje drogę między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. Taką decyzję podjął bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po decyzji krajowej Izby Odwoławczej musiał unieważnić swoją wcześniejszą decyzję.

Zadanie dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,8 kilometra między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia. Przetarg na projekt i budowę odcinka S10 Toruń Zachód - Toruń Południe został ogłoszony 16 lipca 2021 roku, a oferty otwarto 13 września 2021 roku. W postępowaniu złożono siedem ofert wartości od około 300 do około 377 milionów złotych.

Pierwszy wykonawca wyłoniony w przetargu uchylił się od podpisania umowy. W związku z tym GDDKiA 22 września 2022 r. dokonała ponownego wyboru oferty - firmy Polaqua. Z odwołania do KIO skorzystało konsorcjum Rubau i Poltores. Na skutek wyroku KIO 31 października GDDKiA unieważniła wyboru oferty firmy Polaqua. Wartość wybranej na nowo oferty to prawie 340 milionów złotych. Obecnie pozostali oferenci, podobnie jak przy poprzednim wyborze, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeżeli nie wpłyną one w tym terminie, dokumentacja trafi do standardowej kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, podpisana zostanie umowa. To ostatni z czterech przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń długości 50 km. Pozostałe trzy postępowania zakończyły się podpisaniem umów.