Odkrywają podwodne tajemnice

2021-07-29 20:06 jmalinska
Archeolodzy podwodni prowadzą badania
Autor: brak danych

Jedni w wodzie szukają ochłody w upalne dni, inni – śladów historii. Wakacje to czas wytężonej pracy dla archeologów podwodnych.

Podobnie jak na lądzie badania podwodne zmierzają do lokalizacji nowych i szczegółowego rozpoznania znanych już stanowisk. Znajdują się one w jeziorach, rzekach, portach, jaskiniach, morzach i oceanach. Same badania poprzedza kwerenda. Badacze zapoznają się z danymi źródłowymi – studiują mapy, dzienniki i dokumenty. Wykopaliska podwodne są trudne do przeprowadzenia, skomplikowane i kosztowne. Wymagają także natychmiastowej konserwacji wydobywanych na powierzchnię przedmiotów. A znaleźć można między innymi dawne mosty, uzbrojenie czy przedmioty codziennego użytku.

Pracy archeologów podwodnych przyglądała się Justyna Malińska