Podbydgoski las pod czujnym okiem kamer

2020-11-06 17:53
facebook.pl/FundacjaLepszeJutro
Autor: brak danych

Fotopułapki zamontowane w lesie w gminie Białe Błota mają pomóc w eliminowaniu dzikich wysypisk śmieci. Leśnicy zamontowali już pierwsze kamery, które reagują na ruch. W planach są kolejne. Jak duży jest problem z dzikimi wysypiskami w lasach? Co najczęściej możemy w nich znaleźć? Jaka grozi kara za wyrzucanie nieczystości w lasach?

"Uwaga. Teren leśny monitorowany" - takie tablice oraz fotopułapki pojawiły się w lasach gminy Białe Błota. Inicjatywa ma na celu eliminowanie dzikich wysypisk śmieci, ale także zapobieganie kradzieży drewna z lasu - mówi nadleśniczy Andrzej Białkowski. Leśniczy nie zdradzają ile kamer zostało zamontowanych i gdzie, ale przyznają, że problem z dzikimi wysypiskami w lasach jest ogromny. W akcję zaangażowali się społecznicy z Fundacji Lepsze Jutro, którzy często organizują akcje sprzątania lasów i nie tylko. Jakie śmieci najczęściej można spotkać w lasach? Więcej w materiale audio poniżej. Administrator danych osobowych - Główny Inspektor Straży Leśnej przywiązując szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125). Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Straży Leśnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 – 589-82 -14; e-mail: udodo@lasy.gov.pl Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawie Pana/ Pani danych osobowych kierując korespondencję na adres siedziby Administratora telefonicznie – +48 668 – 489 – 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: udodo@lasy.gov.pl Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Nadleśnictwem Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach przy ul. sosnowej 9, 86-005 Białe Błota, nr telefonu: +48 52-381-41-08; Straż Leśna +48 52 381-73-88 lub pisząc na adres mailowy:straz.bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl

Materiał Agaty Raczek