Spieszcie się z wnioskami o dodatki węglowe

2022-11-15 7:53
Węgiel
Autor: Wikipedia

Bydgoski ratusz przypomina, że czas na składanie dokumentów dobiega końca. Termin minie 30 listopada. Do tej pory bydgoszczanie złożyli ponad 11 tysięcy wniosków.

Od sierpnia można ubiegać się o 3 tysiące złotych wsparcia na zakup węgla. Z kolei od września przyjmowane są wnioski o dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych ogrzewanych pelletem drzewnym, gazem skroplonym LPG, drewnem kawałkowym lub paliwem opałowym. Dodatki wynoszą od 500 do 3 tysięcy złotych. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Świadczeń Rodzinnych bydgoskiego ratusza przy Wojska Polskiego 65.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Do tej pory miasto wypłaciło ponad 5,7 tysiąca dodatków węglowych na kwotę 17 milionów złotych. Termin wypłaty wynosi od 30 do 60 dni. O dodatek może ubiegać się każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG, węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wypłata jest niezależna od osiąganych dochodów. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zgłoszenie lub wpisanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy. Obowiązuje zasada: jeden dodatek na jeden adres. Oznacza to, że rodziny zamieszkujące w tym samym budynku, pod tym samym adresem, mogą otrzymać jedno świadczenie. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.