Przebudowa ul. Węglarskiej w Gdańsku

2021-12-24 14:00
przebudowa ul. Węglarskiej w Gdańsku
Autor: fot. media.gdansk.pl

To wiąże się z utrudnieniami w ruchu kołowym. Są one planowane do końca lutego przyszłego roku.

W poniedziałek, 27 grudnia planowane jest rozpoczęcie modernizacji ul. Węglarskiej. Przebudowa ulicy prowadzona będzie na całej długości, tj. od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha. Zakres prac oprócz wymiany nawierzchni jezdni i chodników obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia.

W pierwszym etapie prac ulica Węglarska zostanie wyłączona z ruchu kołowego na całym odcinku. Dodatkowo zawężony zostanie fragment skrzyżowania z ul. Szeroką. Chodniki będą dostępne dla pieszych, a prace w tym etapie koncentrować się będą na remoncie nawierzchni ulicy. Taka organizacja potrwa do końca lutego. Z uwagi na warunki atmosferyczne termin ten może ulec przesunięciu. O kolejnych zmianach Gdański Zarząd Dróg i Zieleni będzie informować z wyprzedzeniem. Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln złotych, a koniec prac przewidziano na maj 2022 r.

/GZDiZ