"Spisënk" Kaszubskim Słowem Roku 2021

2022-02-18 12:30
Kaszubskie Słowo Roku 2021
Autor: www.fundacjakaszuby.org

W głosowaniu udział wzięło 431 osób, to słowo poparły 204 głosy.

Spisënk, czyli krótsza nazwa Narodowego Spisu Powszechnego został Kaszubskim Słowem Roku 2021. W pierwszym etapie konkursu, internauci przesłali 56 propozycji słów i wyrażeń kaszubskich. Fundacja Kaszuby, organizator konkursu, wybrała cztery z nich: - foliôrz – antyszczepionkowiec, osoba wierząca w teorie spiskowe; - krizys – kryzys, zła sytuacja gospodarczo-ekonomiczna; - odtrëtka – odtrutka, szczepionka - spisënk – krótsza nazwa Narodowego Spisu Powszechnego.W głosowaniu udział wzięło 431 osób, z pośród których 204 poparło zwycięskie słowo spisënk. Na drugim miejscu, z 176 głosami, znalazło się słowo foliôrz. W ubiegłym roku w konkursie na Kaszubskie Słowo zwyciężyła larwa, które określa po kaszubsku maseczkę.