Absolwent głogowskiego PWSZ z ogólnopolską nagrodą

2020-11-05 9:39
Fot. pwsz.glogow.pl
Autor: brak danych

Bartosz Piotrowski, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, zdobył wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rok do roku studenci Państwowych Szkół Zawodowych z całej Polski, pisząc a następnie broniąc swojej pracy dyplomowej, mogą wziąć udział w Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym roku na konkurs wpłynęło 37 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich z Publicznych Szkół Zawodowych z całej Polski. 12 z nich zostało nagrodzonych i wyróżnionych. Wyróżniono pracę inżynierską inż. Bartosza Piotrowskiego pt. Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy MICRO w celu stworzenia modelu linii produkcyjnej, która powstała pod okiem promotora dr inż. Ryszarda Janasa. Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki zagadnieniami i wyłonienie najlepszych prac w obszarach: technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu; otoczenie okołobiznesowe; zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków; informatyka. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas konferencji Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu, która odbyła się w trybie online. Streszczenie pracy inżynierskiej ZASTOSOWANIE STANOWISKA ZE STEROWNIKIEM PLC DO INTEGRACJI TRZECH MODUŁÓW FIRMY MICRO W CELU STWORZENIA MODELU LINII PRODUKCYJNEJ Praca linii produkcyjnych opiera się o sterowniki PLC. W ciągu lat doposażono je w zaawansowane funkcje sieciowe (sieć Profinet), akwizycję danych, zaawansowane analogowe i cyfrowe moduły, ulepszono panele operatorskie. Powstało oprogramowanie łączące sterowniki PLC, panele operatorskie, napędy energoelektroniczne, roboty, komputery i inne elementy – TIA Portal. Linie pracują dzięki temu szybciej, sprawniej i bezpieczniej spełniając założenia Przemysłu 4.0. Konieczni są jednak do programowania i obsługi tych systemów wykwalifikowani pracownicy inżynieryjni. Tematem pracy jest zbudowanie i zaprogramowanie linii produkcyjnej z wykorzystaniem sterownika PLC S 1500, oraz panelu KTP 600 pracujących w sieci Profinet. Linia składa się z 3 typowych dla współczesnego przemysłu stanowisk: modułu magazynu, transportu oraz manipulatora wykonanych z rzeczywistych elementów przemysłowych stosowanych w firmach realizujących ideę przemysłu 4.0 w dziale Inteligentne fabryki. Autor zestawia moduły linii, wykonuje interfejs, identyfikuje moduły, tworzy algorytm ich działania, oraz program dla sterownika PLC, sieci Profinet i panelu w TIA Portal. Analizuje literaturę fachową, też w j. angielskim. Dokonuje inspekcji modułów linii, wskazuje błędy w jej funkcjonowaniu i awarie. Stosuje normę IEC 61131. Program obsługuje pracę linii w pełnej sprawności, jak również w stanach awarii. Linia jest wizualizowana na ekranie panelu operatorskiego. Praca może służyć jako podręcznik dla działów utrzymania ruchu.