Budżet gotowy

2018-12-06 11:37
Nad budżetem pracują teraz radni
Autor: fot. Mateusz Król

Projekt budżetu miasta na 2019 rok jest już gotowy. Zanim jednak zapadnie decyzja o jego akceptacji na sesji, radni pracują nad nim w komisjach.

Projekt budżetu miasta na przyszły rok zakłada rekordową kwotę po stronie wydatków. Powodem jest kumulacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych. W dwa tysiące dziewiętnastym roku zakończone mają zostać m.in. odbudowa teatru oraz budowa Bulwaru Nadodrzańskiego. - Zgodnie z przepisami o finansach publicznych projekt budżetu został przygotowany i do 15 listopada wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do radnych. Budżet na samym starcie po stronie wydatków opiewa na kwotę blisko 370 milionów. To bardzo dużo zważywszy na to że w szczytowym momencie w ciągu tego roku ten budżet był na takim poziomie - mówił prezydent Rafael Rokaszewicz. Tradycyjnie najwięcej środków budżetowych przeznaczonych zostanie na edukację. - Nowością w budżecie są środki wydzielone na tak zwany fundusz działkowca, aby na ogrodach działkowych zrealizować różnego rodzaju przedsięwzięcia np. wodociągowe, czy elektryczne. W projekcie prezydent zabezpieczył również środku na bezpłatną komunikację miejską dla dzieci i młodzieży uczącej się. Takie udogodnienie wejść ma w połowie przyszłego roku.