Caritas Diecezjalna podsumowuje pierwszy rok projektu w Żukowicach

2022-09-29 12:48
Caritas- Żukowice Pomagają
Autor: Radio Plus Głogów

Obecnie w Ośrodku Aktywizującym dla Bezdomnych Mężczyzn w Żukowicach przebywa 16 mężczyzn, którzy biorą udział w projekcie „Żukowice pomagają!”. Projekt trwa od roku.

Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Ośrodku Aktywizującym dla Bezdomnych Mężczyzn w Żukowicach od roku realizuje projekt „Żukowice pomagają!”. To działania służące wzmocnieniu aktywności społecznej osób w kryzysie bezdomności oraz uzyskanie przez nich samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Sposobem na osiągniecie tych celów jest udział w terapii psychologicznej i doradztwie socjalnym, zawodowym, prawnym i/lub finansowym, a także wolontariatu w ramach nowatorskiej usługi społecznej – przygotowania i dostarczania przez osoby bezdomne posiłków dla innych osób potrzebujących ze społeczności lokalnej (seniorów, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i ubogich).

Projekt „Żukowice pomagają!” wchodzi właśnie w nową fazę realizacji. Od 4 października 2022 r. uruchomiona zostanie innowacyjna usługa społeczna. Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej z regionu oraz intensywnemu treningowi umiejętności kucharskich podopiecznych ośrodka, rozpocznie się wolontariat osób bezdomnych. Mężczyźni pod okiem coach’a kulinarnego przygotują, a następnie dostarczą, do 30 seniorów 40 posiłków dwudaniowych.