Coraz mniej mieszkańców

2016-01-18 10:48

Głogów na minusie. Znów spadła liczba mieszkańców miasta. Na koniec grudnia wyniosła sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście osób czyli o ponad pięćset osób mniej niż rok wcześniej.

Głogów na minusie. Znów spadła liczba mieszkańców miasta. Na koniec grudnia wyniosła sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście osób czyli o ponad pięćset osób mniej niż rok wcześniej. Z raportu przygotowanego przez ratusz wynika również, że liczba urodzin jest większa niż liczba zgonów, a wśród mieszkańców jest ponad trzy tysiące więcej kobiet niż mężczyzn. Największą populację miasta odnotowano dokładnie dziesięć lat temu. Liczba mieszkańców wyniosła wówczas ponad siedemdziesiąt cztery tysiące osób.

Mówi Marta Dytwińska Gawrońska z magistratu :