Czekają na wnioski

2015-09-02 15:40

Bezrobotni z wykształceniem wyższym mogą już składać w głogowskim pośredniaku wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych. To kolejny pomysł urzędu na ułatwienie poszukującym pracy znalezienie wymarzonego zatrudnienia.

Bezrobotni z wykształceniem wyższym mogą już składać w głogowskim pośredniaku wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych. To kolejny pomysł urzędu na ułatwienie poszukującym pracy znalezienie wymarzonego zatrudnienia. Takie wsparcie ma im pomóc podnieść kwalifikacje, a tym samym stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku. Nabór wniosków już trwa. Formularz można znaleźć na stronie internetowej głogowskiego pośredniaka.

Mówi Agata Winkiel z urzędu pracy :