Dziś Środa Popielcowa

2015-02-18 7:27
Popielec w XIX w.
Autor: http://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec

Wierni na całym świecie rozpoczynają trwający 40 dni Wielki Post, który zakończą Święta Wielkiej Nocy.

Podczas dzisiejszych mszy św. księża będą posypywać głowy modlących się popiołem. Ma to kilka znaczeń, nawiązuje min. do słów "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz", oraz do pokuty za grzechy.

ks. Tomasz Gierasimczyk z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej