Głogów z nagrodą w konkursie ogólnopolskim

2021-11-23 9:27
Głogów z nagrodą w konkursie ogólnopolskim
Autor: Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa

Głogów został laureatem ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla dziedzictwa”.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz odebrał w Warszawie wyróżnienie dla Głogowa za konsekwentne działania w zakresie zabytków. Nasze miasto zdobyło nagrodę „Samorząd dla dziedzictwa”. To ogromne wyróżnienie stawia Głogów wśród najlepszych samorządów w Polsce opiekującymi się zabytkami.

Oceniane były gminne programy opieki nad zabytkami. Uznanie jury otrzymały działania z ostatnich lat, takie jak: odbudowa teatru, budowa Bulwaru Nadodrzańskiego, rewitalizacja Alei Wolności, czy odbudowa hełmów na wieżach kościoła Bożego Ciała.

Bogata historia Głogowa z jeden strony daje pole do popisu, z drugiej należy sobie zdać sprawę, że wiele zabytków Głogowa zostało zniszczonych, w czasie wojny i po niej, bezpowrotnie.