Gminny Bank Kadr pomaga w znalezieniu pracy

2015-07-23 20:47
GBK Polkowice
Autor: GBK Polkowice

Unikatowy w skali Polski program finansowany ze środków gminy Polkowice przynosi zamierzone efekty. W ciągu niespełna czterech miesięcy od uruchomienia platformy internetowej Gminnego Banku Kadr, pracę znalazło już kilkadziesiąt osób.

Program powstał po to, by ułatwić polkowiczanom znalezienie zatrudnienia, a także stworzyć szansę na jego zmianę. W ciągu czterech miesięcy platformę internetową, która jest głównym elementem GBK odwiedzono w tym czasie blisko 145 tysięcy razy. Jest na niej zarejestrowanych niemal 500 użytkowników, a ofert pracy znajduje się tam ponad 60. W tegorocznym budżecie gminy Polkowice na różnorodne instrumenty wsparcia zatrudnienia w ramach Gminnego Banku Kadr zarezerwowano dwa miliony złotych. Po czterech miesiącach wykorzystano już milion złotych. - Duże zainteresowanie polkowiczan GBK bardzo nas cieszy. To dowód na to, że ten instrument jest potrzebny i spełnia swoje cele – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic. GBK przewiduje kilka form wsparcia zatrudnienia. Są to staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja stanowisk pracy oraz wsparcie absolwentów szkół wyższych o kierunkach artystycznych. Stypendia stażowe, które wynoszą 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, przyznano je 24 osobom. Jeżeli chodzi o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej to dzięki nim powstało 11 firm, a dziewięć kolejnych uzyskało wstępną deklarację na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności. Kwota przyznanych dotacji to blisko 240 tysięcy złotych, a wysokość jednorazowej dotacji to sześciokrotność średniej pensji, czyli obecnie 24300 złotych. Na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy przeznaczono z GBK ponad 350 tysięcy złotych. Z tej formy skorzystało już sześć firm, a pięć kolejnych uzyskało wstępną deklarację refundacji kosztów dofinansowania doposażenia stanowiska pracy. Stworzono 16 stanowisk.