Kolejne staże w KGHM :

2015-08-25 17:26

Kolejni bezrobotni mają szansę na staż w zakładach Polskiej Miedzi. To dzięki specjalnemu porozumieniu zawartemu pomiędzy spółką a głogowskim urzędem pracy.

Kolejni bezrobotni mają szansę na staż w zakładach Polskiej Miedzi. To dzięki specjalnemu porozumieniu zawartemu pomiędzy spółką a głogowskim urzędem pracy. Dzięki niemu młodzi ludzie zdobywają pierwsze zawodowe doświadczenia i umiejętności. Najlepsi mogą liczyć na stałe zatrudnienie w tej największej i najważniejszej w regionie firmie. Mówi dyrektor pośredniaka Sławomir Majewski : Szczegółowe informacje dotyczące staży oraz innych form aktywizacji bezrobotni uzyskać mogą u doradców w urzędzie pracy.

Mówi dyrektor pośredniaka Sławomir Majewski :