Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa już działa

2021-11-08 8:33
Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa
Autor: Gmina Miejska Głogów

Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa jest już po pierwszej sesji. Radni złożyli ślubowanie i wybrali swoje prezydium.

4.11 Radni Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa odbyli swoją pierwszą sesję. 15 z 17 radnych złożyło ślubowanie. Radni wybrali także  spośród siebie Przewodniczącego, został nim Bartłomiej Prokop oraz Wiceprzewodniczącego, tą funkcje pełnić będzie Jan Przejczowski.

Zanim wybrano Przewodniczącego sesje prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Głogowa Zbigniew Sienkiewicz. Od momentu przyjęcia uchwały o wyborze obrady prowadził już nowo wybrany przewodniczący.

Młodzi radni otrzymali gratulacje od prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, Przewodniczącego RM Zbigniewa Sienkiewicza, radnego honorowego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Rafała Tworkowskiego oraz radnych miejskich, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, wyrażającym stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Głogowa. W skład Rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w dniu wyborów do Rady ukończyli co najmniej 13 lat i nie ukończyli 20 lat.