Można składać wnioski

2017-09-13 19:52

Głogowski urząd pracy czeka na wnioski pracodawców chcących zainwestować w rozwój swojej kadry.

Pozyskał dodatkowe środki pozwalające na sfinansowanie wybranych kursów i szkoleń oraz kształcenie osób aktywnych zawodowo, ale narażonych na utratę zatrudnienia na przykład z powodu braku odpowiednich kompetencji. Na takie wsparcie liczyć może kilkadziesiąt osób. Zainteresowani pracodawcy powinni złożyć w urzędzie pracy specjalny wniosek. Mają na to czas jeszcze tylko do najbliższego piątku.

Mówi dyrektor pośredniaka Sławomir Majewski: