Najnowszy 80 zeszyt Encyklopedii Ziemi Głogowskiej.

2021-01-13 10:19
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej
Autor: brak danych

W grudniu 2020 roku, ukazał się kolejny już, 80. zeszyt Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, która redagowana jest od 1993 roku przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej..

Z okazji jubileuszu 900-lecia kapituły kolegiackiej część zeszytu poświęcono najstarszemu zabytkowi Głogowa. Są to hasła: Jurydyka kolegiacka; Kapituła kolegiacka – fundacja; Kolegiata – odbudowa w latach 2000-2020; Kolegiata – krzyż procesyjny; Kolegiata – ołtarz główny. Dwa ostatnie tematy opracowali historycy sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wśród pozostałych haseł przeważają biogramy nieżyjących już Honorowych i Zasłużonych Obywateli Miasta Głogowa: Cugiera Zdzisława Edmunda; Müllera Wiesława; Psorulla Elwiry Miriam, Sojki Ryszarda, Wierzbickiego Macieja oraz Wójcik-Michalewicz Julitty odznaczonej Medalem Honorowym Miasta Głogowa,a także Nalepy Mariana Kazimierza;; Tetzel Johanna;

Treść zeszytu uzupełniają hasła współczesne: Budżet Obywatelski w Głogowie; Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie; Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny; Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Chrobry Głogów; Odznaki pamiątkowe garnizonu Głogów oraz temat historyczny: Plany widokowe Głogowa.

Publikacja została dofinansowana przez Gminę Miejską Głogów. Zeszyty wkrótce trafią do głogowskich bibliotek – miejskiej, pedagogicznej, Działu Regionaliów PWSZ i w MAH oraz bibliotek szkolnych. Będzie też możliwość ich nabycia w głogowskich księgarniach, Bibliotece PWSZ i w kasie Muzeum Archeologiczno-Historycznego.