Naukowa książka o Andreasie Gryphiusie

2020-02-05 11:36
Okładka książki o Andreasie Gryphiusie
Autor: brak danych

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja, dotycząca XVII – w. głogowianina Andreasa Gryphiusa. Książka pt. „Andreas Gryphius na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Inspiracje-związki-konsekwencje”.

Książka została wydana przez stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie, zawiera materiały pokonferencyjne naukowej konferencji, która odbyła się w 2016 roku we Wschowie i Lesznie przy okazji 400. rocznicy urodzin poety i dramaturga. Na łamach publikacji znajdziemy również artykuły głogowian, związanych z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej: Dariusza Andrzeja Czai oraz Marka Roberta Górniaka. Zbiór materiałów pozwoli poznać szczegóły życiorysu poety, odbyte podróże, ośrodki akademickie, zawarte znajomości, świat jego twórczości, ale także książek, świat wiedzy, uczonych, miłośników książek, księgarzy, drukarzy związanych z Głogowem i pograniczem. Gryphius miał związek również z innymi miejscowościami w regionie: Wschową, Lesznem, Starymi Drzewcami. Historię rodzinnych związków, przyjacielskich relacji odnajdziemy wreszcie we wschowskim lapidarium, gdzie kamienne nagrobki zachowały pamięć o bliskich Gryphiusowi ludziach. Wspomniana publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu władz Województwa Lubuskiego, Powiatu Wschowskiego i Gminy Wschowa. Publikacje można nabyć w siedzibie stowarzyszenia Czas A.R.T. we Wschowie oraz w Muzeum Okręgowym w Lesznie.