Nerwowo na sesji. Poszło o likwidację nielegalnego składowiska

2019-04-17 9:49
Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz ogłosił Kadencyjny Program Gospodarczy na poniedziałkowej sesji
Autor: brak danych

Pożar nielegalnego składowiska odpadów w Jakubowie, o którym mówiła pod koniec lipca zeszłego roku cała Polska, zaniepokoił wszystkich mieszkańców Głogowa. Wiedzą bowiem, że w mieście znajduje się bardzo podobne miejsce, przy ul. Południowej. I właśnie o tym dyskutowali radni na poniedziałkowej sesji.

Prezydent Rafael Rokaszewicz przedstawił Kadencyjny Program Gospodarczy na lata 2018-2023, nad którym pracowała komisja budżetowa przed dłuższy czas. - To dokument zawierający prawie sto dwadzieścia konkretnych zadań na te pięć lat. Zwracam się o jego przyjęcie. - zaczął prezydent. Wtedy głos zabrał radny Andrzej Koliński, któremu zabrakło w programie jednego elementu. - Plan jest bogaty, ale nie ma bardzo istotnego zadania, jakim jest likwidacja składowiska przy ulicy Południowej. Uważam, że należy to wpisać. - zaapelował. Prezydent Rokaszewicz tłumaczył, że tą sprawą zajmuje się na bieżąco, jednak ani on, ani członkowie komisji, nie uznali zawarcia tego w dokumencie za konieczność. Radnego Kolińskiego wsparł klubowy kolega, Mariusz Kędziora. - Ja mówiłem o tym na komisji. Być może moim błędem był brak stanowczego stanowiska w tej sprawie. Wniosek pana Andrzeja jest jak najbardziej zasadny. Dyskusja trwała prawie dwadzieścia minut. Dołączyli do niej m.in. radni Leszek Szulc i Antoni Krechowiec, ale także zastępca prezydenta Wojciech Borecki, który zwrócił uwagę na ewentualne konsekwencje wpisania takiego zadania w program gospodarczy. - Taki zapis może skutkować tym, że poniesiemy jako gmina koszty całego zadania. Instytucje, do których zgłosimy się po środki zewnętrzne, mogą stwierdzić, że i tak poradzimy sobie sami, skoro mamy to wpisane jako zadanie własne do programu. Ostatecznie radni odrzucili wniosek większością głosów. Chwilę wcześniej zgodzili się na zabezpieczenie w budżecie kwoty dwóch milionów sześciuset złotych na poczet utylizacji odpadów. Kadencyjny Program Gospodarczy również został przyjęty.