Nie zgodzili się na podwyżkę

2013-11-27 15:54 p_gajek

Od stycznia mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Taką decyzję podjęły głogowskie wodociągi. Przeciwna temu była natomiast większość radnych. Brak ich przychylności nie zatrzyma jednak rosnących opłat.

Od stycznia mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Taką decyzję podjęły głogowskie wodociągi. Przeciwna temu była natomiast większość radnych. Brak ich przychylności nie zatrzyma jednak rosnących opłat. Za podwyżkami stoi bowiem inflacja, spadek zapotrzebowania na dostawy wody oraz planowane inwestycje. Radni nie wyrazili też zgody na proponowane przez władze miasta zmniejszenie dopłat do wody. Uchwała ta zostanie jednak ponownie poddana pod głosowanie. Odbędzie się ono podczas nadzwyczajnej sesji poświęconej temu tematowi.

Mówi prezes wodociągowej spółki Jacek Dziubek :