Nowy Posterunek w Grębocicach

2022-07-04 13:36

Uroczyste podpisano już akt notarialny na mocy którego na rzecz Skarbu Państwa przekazana została nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem na budowę nowego posterunku policji w Grębocicach

Podpis na dokumencie złożył reprezentujący policję zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – mł. insp. Robert Frąckowiak oraz reprezentujący stronę samorządową – wójt Grębocice Roman Jabłoński.

 Nowy posterunek będzie kolejną na Dolnym Śląsku, a zarazem innowacyjną w skali kraju policyjną inwestycją, realizowaną w formie budownictwa modułowego.