Opieka wytchnieniowa

2022-01-12 11:27
Opieka Wytchnieniowa
Autor: Adrianna Grochala

Gmina Miejska Głogów pozyskała ponad 205 tysięcy złotych na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”.

„Opieka wytchnieniowa” jest Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Środki przyznane na realizację Programu – edycja 2022 – 205.632,00 zł

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Adresatami są, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 76 727 65 72.