Pamiętajmy o bezdomnych

2018-12-06 11:49

Sprawdzają klatki schodowe, piwnice oraz działkowe altany i informują gdzie można znaleźć schronienie albo otrzymać ciepły posiłek.

Policjanci prowadzą coroczne kontrole miejsc przebywania bezdomnych. Apelują też o czujność w sytuacjach, gdy widzimy osoby, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo związane z niską temperaturą. -By dotrzeć do wszystkich potrzebujących osób potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego podkreślamy, że ważne jest zaangażowanie, informowanie ośrodków pomocy społecznej czy policji o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy - mówił Bogdan Kaleta z głogowskiej komendy. Suche i ciepłe miejsce czeka na osoby bez dachu nad głową w ogrzewalni mieszczącej się w budynku głogowskiej izby wytrzeźwień. - Kiedy ta temperatura tak mocno spada należy o nich zadbać. W ogrzewalni są toalety, jest taki aneks kuchenny, gdzie można sobie zrobić gorącej herbaty - powiedziała dyrektorka Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny Arleta Zawadzka. Ogrzewalnia działa codziennie w godzinach od ósmej do dwudziestej. Od dwudziestej czynna jest natomiast noclegownia.