Pieniądze dla kolegiaty

2014-02-14 14:31
Fot. glogow-info.pl
Autor: brak danych

Są kolejne pieniądze na odbudowę głogowskiej kolegiaty. To czterysta tysięcy złotych przekazane przez ministerstwo kultury. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie sklepień krzyżowych w nawie głównej.

Są kolejne pieniądze na odbudowę głogowskiej kolegiaty. To czterysta tysięcy złotych przekazane przez ministerstwo kultury. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie sklepień krzyżowych w nawie głównej. Sklepienia w nawach bocznych odbudowano już wcześniej więc pozyskane fundusze pozwolą na zakończenie prac związanych z odnawianiem stropów w świątyni. Kolegiata co roku otrzymuje finansowe wsparcie z różnych źródeł. Środki na odbudowę świątymi wpływają jednak stopniowo co utrudnia szybkie zakończenie prowadzonych tam prac.

Mówi proboszcz parafii kolegiackiej ksiądz Rafał Zendran :