Pierwszy wniosek Głogowa do Polskiego Ładu

2021-07-20 10:01
Pierwszy wniosek Głogowa do Polskiego Ładu
Autor: brak danych

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wysłał wniosek do programu Polski Ład. To pierwszy wniosek naszej gminy z możliwych trzech.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wysłał pierwszy wniosek do programu Polski Ład Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej w Głogowie w celu utworzenia Centrum Przesiadkowego przy linii kolejowej 273 (C-E 59) i 14 (szprycha 9.2 do CPK). Szacunkowa wartość 40 mln złotych, sugerowana wartość dofinansowania 38 mln zł. Projekt obejmuje obejmuje budowę i modernizację: 2 rond, 11 ulic, chodników, ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych parkingów, w tym Park&Ride. Do tego infrastruktura techniczna jak inteligentne sterowanie ruchem. Czas realizacji zadania określono na lata 2022-2024. W ramach projektu planowana jest: - przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego/Wojska Polskiego, remont ul. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego do Pl. 1000-lecia wraz z remontem ronda J. Popiełuszki, - remont ulic wokół Pl. 1000-lecia wraz z ciągami pieszo- rowerowymi (pętla autobusowa), - remont ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo- rowerowymi, - remont ul. Spółdzielczej wraz z ciągami pieszo- rowerowymi i miejscami postojowymi (połączenie przystanków Komunikacji Miejskiej z PKP i Dworcem PKS), - remont ul. Jedności Robotniczej na odcinku od wjazdu do Centrum Przesiadkowego wraz z ciągami pieszo- rowerowymi oraz inteligentnym sterowaniem ruchem. Również w ramach tego zadnia planowana jest: - budowa węzła- ronda przy zjeździe do Centrum Przesiadkowego (zbieg ulic 1 Maja, Jedności Robotniczej, Poczdamskiej, Nadbrzeżnej); - przebudowa ul. Poczdamskiej- dojazd do Centrum Przesiadkowego; - przebudowa ul. Nadbrzeżnej i ulic wokół Placu Jana z Głogowa wraz z ciągami pieszo- rowerowymi. W zadaniu gmina chce także zawrzeć: - przebudowa ul. Przemysłowej (od ul. Towarowej do ul. Elektrycznej) wraz z ciągami pieszo- rowerowymi; - budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Towarowej, wraz z parkingiem Park&Ride, ciągami pieszo- rowerowymi.