Pilna informacja dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów

2022-10-25 11:25
węgiel
Autor: źródło: pixabay.com

Prezydent Miasta Głogowa zwraca się z pilną prośbą do mieszkańców Głogowa o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Informację należy złożyć do 28 października.

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Prezydent Miasta Głogowa zwraca się z pilną prośbą do mieszkańców Głogowa o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Trzeba się spieszyć, informację, której wzór znaleźć można na stronie internetowej urzędu, należy złożyć do 28 października, drogą elektroniczną na adres email: srodowisko_wegiel@glogow.um.gov.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta w Głogowie - pokój nr 18 na parterze.

Niezbędne informacje udzielane są pod nr. telefonu 76 72 65 539 w godz.7.30 do 15.30 lub osobiście w pokoju 312  III p. budynku Urzędu.

Przypominamy, że do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym  która spełnia warunki  uprawniające  do dodatku węglowego o którym mowa a art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).