Postaw na aktywność

2022-04-21 12:45
Otwarte Drzwi
Autor: Adrianna Grochala

To nowy projekt głogowskiego stowarzyszenia

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje kolejny projekt „Postaw na aktywność”. Projekt adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

W czasie trwania projektu można zdobyć dodatkowe kwalifikacje i otrzymać stypendium ok.1000 zł. Po szkoleniu osoby będą miały możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu.

W trakcie realizacji programu osoby biorące udział w programie będą miały zapewnione różne formy wsparcia m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, pośrednictwo pracy, staż zawodowy.

Zgłoszenie i wszelkie pytania zgłaszać należy do koordynatora projektu Marcina Malaka tel. 503 708 321.