Potrzeba policjantów

2019-02-14 12:18
Policja
Autor: brak danych

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie zorganizowała spotkanie z uczniami klas maturalnych w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie. Jego celem była prezentacja zawodu policjanta. Młodzież klas maturalnych podejmuje wkrótce ważną decyzję wyboru zawodu i dalszej, życiowej drogi. Spotkanie przybliżyło jej wiedzę dotyczącą wymagań stawianych kandydatom do służby w policji oraz możliwości rozwoju i kariery zawodowej.

W spotkaniu z uczniami klas maturalnych, uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Głogowie, podinsp. Mariusz Bużdygan. - Naszym celem była prezentacja pracy Policji, przybliżenie specyfiki służby w tej formacji potencjalnym kandydatom, zapoznanie z procesem rekrutacji i jej etapami oraz wymaganiami stawianymi kandydatom - czytamy na stronie głogowskiej komendy. Młodzież klas maturalnych wkrótce stanie przez dylematem wyboru dalszej drogi życiowej i zawodowej. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację, która przybliżyła młodzieży to zagadnienie. Wizyta policjantów w szkole, jest kontynuacją cyklu spotkań z uczniami klas maturalnych w naszym mieście. Przypominamy, że nabór do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, a dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 17, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.