Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

2021-10-19 9:47
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Autor: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Pracownicy głogowskiego ratusza docierają do właścicieli domków jednorodzinnych oraz zarządców budynków. Dostarczają ankiety oraz wnioski, w związku z powstaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, teraz pracownicy głogowskiego ratusza docierają do właścicieli domków jednorodzinnych i zarządców budynków. Dostarczają ankiety oraz wnioski, które należy wypełnić i odesłać lub złożyć w Urzędzie Miejskim. To Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wprowadził Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Teraz trzeba sprawdzić ile jest pieców, jakich i czym w nich palimy. To akcja, która dotyczy całego kraju. Termin realizacji i składnia tych deklaracji CEEB to 30 czerwca 2022 roku.

Słuchaj Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków