Problematyczne przejście dla pieszych

2021-06-28 10:04 Tomasz Olczak
Most Tolerancji w Głogowie
Autor: brak danych

Starosta i radny miejski apelowali o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy Muzeum w Głogowie. Teraz policja wystosowała wniosek o zamknięcie przejścia.

Starosta Jarosław Dudkowiak i radny miejski Sławomir Majewski interweniowali o to, aby na przejściu dla pieszych przed mostem Tolerancji zamontować sygnalizację świetlną z wizyjnym lub ręcznym wymuszeniem światła zielonego, do czasu kiedy nie zostanie tam wybudowane podziemne przejście dla pieszych. Ich zdaniem to zmniejszyłoby korki na tej ulicy. Teraz policja w tej sprawie wystosowała pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Policja potwierdza, że natężenie ruchu pojazdów i pieszych w tym miejscu niewątpliwie powoduje zakorkowanie całego miasta. Proponowanym rozwiązaniem jest zamknięcie dotychczasowego przejścia dla pieszych oraz ogrodzenie ulicy łańcuchem w celu zapobiegania przechodzenia przez jezdnię. Byłoby to rozwiązanie tymczasowe do momentu wybudowania planowanego w tym miejscu przejścia podziemnego. Teraz policja oczekuje na decyzję GDDKiA.