Problemy z dostarczaniem korespondencji

2020-02-10 12:10
Fot. Pixabay.
Autor: brak danych

Poczta Polska: spora część głogowian nie posiada zainstalowanych skrzynek na korespondencję.

Jak informuje Poczta Polska spora część głogowian nie posiada zainstalowanych skrzynek oddawczych tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję. Występują także braki w oznakowaniu numerem porządkowym posesji, co utrudnia doręczanie korespondencji.

Jest to problem dla obu stron, nie tylko dla operatora pocztowego, ale także dla adresata korespondencji.

Listonosze, zarówno w przypadku przesyłek rejestrowanych jak i zwykłych zmuszeni są do pozostawiania zawiadomienia (awiza) w zależności od możliwości dostępu do posesji np. w drzwiach mieszkania lub w ogrodzeniu, rurach i rynnach PCV i stosowania innego rodzaju tymczasowych rozwiązań wskazywanych przez mieszkańców. Te sytuacje z kolei budzą wiele zastrzeżeń i kierowanie nieuzasadnionych skarg ze strony, zarówno adresatów jak i nadawców przesyłek.

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy.

Poczta Polska przypomina, że w przypadku niedostosowania się do obowiązku instalacji skrzynki indywidualnej przy lokalu, mieszkańcy narażają się na konieczność każdorazowego odbioru przesyłek z placówki pocztowej.

W takich przypadkach każda przesyłka (kartka pocztowa, przesyłka listowa, gazetowa i reklamowa) będzie podlegała tzw. awizowaniu. Jednym słowem osobisty odbiór nawet zwykłych przesyłek może skutkować stratą czasu i wywołać niezadowolenie Naszych Klientów – informuje Poczta Polska.

W przypadku braku możliwości doręczenia lub wydania zaawizowanych przesyłek w placówce po upływie określonego czasu, następuje zwrot korespondencji do nadawcy.