Profesor opowie o dzwonach

2022-09-12 11:22
plakat wykładu o dzwonach
Autor: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na spotkanie z profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wygłosi wykład "Straty wojenne dzwonów w okolicach Głogowa na tle problemów współczesnych badań”.

15 września odbędzie się wykład na temat: "Straty wojenne dzwonów w okolicach Głogowa na tle problemów współczesnych badań”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.  Wykład odbędzie się 15 września 2022 roku (czwartek) godz. 17.00 w Zamku Książąt Głogowskich, a poprowadzi je dr hab. Marceli Tureczek.

Profesor Marceli Tureczek jest kampanologiem (dziedziny nauki o dzwonach), historykiem dzwonów, zajmującym się opracowywaniem dokumentacji dzwonów oraz badaniem historii ich powstawania, sposobów wytwarzania oraz funkcjonowania. Jest  autorem prac o zabytkowych dzwonach na Ziemi Lubuskiej, dzwonach z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywanych na terenie Niemiec; studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku. Profesor jest również badaczem dziedzictwa kulturowego zachodniej Polski, autorem wydanej w 2021 znakomitej książki „Pogranicze. Przeszłość bez historii…”, poświęconej kontekstom historycznym i społeczno-kulturalnym polsko-niemieckiego pogranicza.

W trakcie spotkania będzie możliwość przekazania uwag czy otrzymania informacji na temat dzwonów na Ziemi Głogowskiej.