Przypominają o deklaracji CEEB

2022-03-31 10:42
Deklaracje CEEB
Autor: Radio Plus Głogów

CEEB czyli Centralna Ewidencja Emisyjności budynków, o system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Do lipca każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wprowadził w zeszłym roku obowiązek dla właścicieli lub zarządców budynków. Ten obowiązek polega na tym, że każdy właściciel i zarządca nieruchomości musi wykazać czym ogrzewa nieruchomość, jakiej klasy urządzeniem czy jakim paliwem.

Deklarację składają właściciele/ zarządcy budynków, które są  zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd. Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej – osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Miasta/ Gminy lub wysyłając listem.

W Gminie Miejskiej Głogów złożono 1852 deklaracje (stan na dzień 28 marca 2022 roku). Ogółem powinno być złożonych ok 5800 deklaracji. Głogów, z terenu którego złożono ok 31% deklaracji zajmuje 64 w województwie.