Rok po zmianach

2016-05-20 15:41

Mija rok od wprowadzenia zmian w kodeksie ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy nakazują zatrzymywanie praw jazdy kierowcom rażąco przekraczającym prędkość oraz przewidują surowe kary za jazdę bez uprawnień lub pod wpływem alkoholu.

Choć policjanci przyznają że bardziej rygorystyczne prawo sprawiło że jeździmy wolniej i ostrożniej to kierowców których nie zniechęciło ono do zdjęcia nogi z gazu wciąż jest sporo. Na terenie powiatu głogowskiego od momentu wprowadzenia nowych przepisów uprawnienia do kierowania pojazdami odebrano dwunastu kierowcom.

Mówi Bogdan Kaleta z głogowskiej komendy :