Rozmawiali o dopalaczach

2016-10-17 15:40

Po trwającej kilka miesięcy medialnej burzy problem dopalaczy zniknął z serwisów informacyjnych i pierwszych stron gazet. Zawarte w tych niebezpiecznych środkach toksyczne substancje wciąż stanowią jednak ogromne zagrożenie dla młodych ludzi, którzy sięgają po nie nie licząc się z konsekwencjami.

Po trwającej kilka miesięcy medialnej burzy problem dopalaczy zniknął z serwisów informacyjnych i pierwszych stron gazet. Zawarte w tych niebezpiecznych środkach toksyczne substancje wciąż stanowią jednak ogromne zagrożenie dla młodych ludzi, którzy sięgają po nie nie licząc się z konsekwencjami. Dlatego tak ważne jest, by ich edukować i przestrzegać przed ryzykiem związanym z zażywaniem dopalaczy. Właśnie temu służyła specjalna konferencja zorganizowana przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. W konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli głogowskich placówek oświatowych oraz instytucji wspierających dzieci, młodzież i rodziny.

dopalacze_mcwr