Sesja absolutoryjna Rady Miasta Głogowa

2022-06-20 11:36
Sesja Rady Miasta Głogowa
Autor: Gmina Miejska Głogów

Przed nami, bo już 22 czerwca sesja absolutoryjna. Głównym z punktów obrad jest przyjęcie Raportu o Stanie Gminy za 2021 rok i udzielenie prezydentowi Głogowa wotum zaufania. W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy.

22 czerwca o godzinie 15.30 w sali rajców w  Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Będzie to sesja absolutoryjna, na której prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz przedstawi raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów, a następnie nad raportem odbędzie się debata, w której udział mogą wziąć mieszkańcy.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów został opublikowany na stronie glogow.bip.info.pl.

Mieszkańcy zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem muszą złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Głogowie, najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję, czyli do 21 czerwca 2022 roku do godz. 15.30.

Na sesji odbędzie się również głosowanie Radnych odnośnie Absolutorium dla Prezydenta Miasta Głogowa oraz podjęcie uchwał w innych, bieżących sprawach. Plan obrad można znaleźć na stronie informacyjnej Urzędu Miejskiego- dglnews.pl.